My jobs

Oops, too late. Do not miss the hot jobs below

Graduate Audit Trainee

Scheme at Wales Audit Office

Graduate Audit Trainee

Scheme at Wales Audit Office

  • LocationCardiff, UK
  • Position levelScheme
  • Job period iconFull-time employment
  • Start date iconStart date:
  • Visa iconVisa Sponsor
  • Competitive£ 30,904.0 per year

Short description:

A ydych chi eisiau dechrau GWYCH wrth wneud i'ch gyrfa gyfrif, a oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth?

Os felly, efallai mai Rhaglen Graddedigion Swyddfa Archwilio Cymru yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Os byddwch yn dewis ymuno â ni byddwch yn cael eich cefnogi'n llawn i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. Byddwch yn cael budd o'r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol gan arwain at gymhwyster ILM.

A chithau'n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

Beth bynnag fo'r ddisgyblaeth gradd, rydym yn chwilio am raddedigion t

More hot jobs for you